Cantatedienst 21 april 2024

Andreascantorij zingt Cantate BWV 131 `Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir`

Zondag 21 april zal de Andreascantorij onder leiding van dirigent Herman Weelink de cantate Aus der Tiefen (BWV 131) van J.S. Bach ten gehore brengen. De uitvoering van de cantate is onderdeel van een eredienst in de Grote of Andreaskerk in Hattem. Solisten bij deze uitvoering zijn Gijsbert Westland (tenor) en Harmen Severiens (bas). De voorganger is predikant Wim Hortensius en Gerrit Hoving bespeelt het orgel. De cantatedienst begint om 16:00 en de toegang is vrij.

Een cantate is een kort muziekstuk geschreven bij een specifiek Bijbelgedeelte. Het is ervoor gemaakt om tijdens een kerkdienst gezongen te worden. De lezingen, overdenking, gebeden en overige liederen passen bij het muziekstuk, zodat de dienst één mooi geheel wordt. In de tijd van Johann Sebastiaan Bach klonk elke zondag in de dienst een cantate. Hij heeft er dan ook veel gecomponeerd. De Duitse componist was namelijk van mening dat er wel wat te kiezen moest zijn iedere zondag. In totaal zijn ongeveer 200 cantates van Bach bewaard gebleven.

 

´Aus der Tiefen´ is één van de eerste cantates die Bach heeft geschreven. Het  is gebaseerd op de tekst van Psalm 130. Bijzonder in deze cantate is dat de rol van het koor groter is dan in latere gelijksoortige werken van Bach. De Andreascantorij, het orkest en de solisten hebben heel wat energie gestoken in het werken aan deze uitvoering. Wie het resultaat wil horen is zondag 21 april om 16.00 uur van harte welkom in de Hattemse Andreaskerk.