Meezingen?

De Hattemse Andreascantorij heet nieuwe leden hartelijk welkom. Tijdelijk voor de medewerking aan een project, of vast. Je kunt vrijblijvend kennismaken met de cantorij tijdens één (of meer) repetities op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de Andreaskerk te Hattem.

De Andreascantorij, opgericht in 1977, houdt zich vooral bezig met liturgische kerkmuziek. Binnen de Protestantse gemeente i.w. heeft de  cantorij een ondersteunende taak in erediensten. Onder andere door het voorzingen van onbekende liederen en het zingen in wisselzang met de gemeente. Ook voert het muziekgezelschap cantates en motetten uit. Bovendien verzorgt het koor  jaarlijks het sfeervolle “Festival of Lessons and Carols”. Eénmaal per twee jaar brengt de cantorij een Requiem ten gehore ter gelegenheid van dodenherdenking op 4 mei.

Als je deelneemt wordt je direct opgenomen in de ‘koorfamilie’. In een ontspannen sfeer, onder de deskundige en enthousiaste leiding van onze dirigent Harm Jansen, wordt op een prettige wijze het repertoire ingestudeerd.Kom gerust eens enkele avonden meezingen om de sfeer (en de koffie) te proeven. Ook kun je op projectbasis meedoen, bv. met het jaarlijkse “Festival of Lessons and Carols” in december. Iedere donderdagavond wordt van 19:45 tot 22:00 uur gerepeteerd in de Andreaskerk. Van harte welkom!