Het bestuur

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter en penningmeester – dhr. Gerrit Grit
  • Secretaris – mw. Greet Eijlander (contact)
  • Algemeen adjunct – dhr. Ap Koopsen
  • Bestuurslid – mw. Jannet Visch