De leden

De Andreascantorij verheugt zich in een groeiende belangstelling. In september 2017 telde het koor:

  • Negen sopranen
  • Negen alten
  • Zeven bassen
  • Acht tenoren

Nieuwe leden zijn welkom. Het koor verleent vooral medewerking aan erediensten van de protestantse gemeente (in wording) te Hattem. De leden van de cantorij zijn afkomstig uit verschillende kerkelijke gemeenten in en om Hattem.