Het koor

De Andreascantorij bestaat uit gemeenteleden van kerken in en rond Hattem. Het ensemble wordt deskundig gedirigeerd door Harm Jansen, die het koor oprichtte in 1977. Een cantorij heeft een dienende taak tijdens kerkdiensten.

Het betekent dat het koor zich toelegt op het aan de gemeente aanleren van voornamelijk onbekende en nieuwe liederen, voor en tijdens de diensten. Ook kan zij een taak hebben in het zingen van antifonen en gebeden of delen daarvan. Soms wordt bij het thema van de dienst een passende compositie gezongen. De Andreascantorij treedt dus niet op, maar verleent medewerking aan de vieringen, die doorgaans plaatsvinden in de Grote of Andreaskerk te Hattem.

Het streven is om zes tot acht maal per jaar aan erediensten mee te werken.Hiernaast vinden zelfstandige optredens plaats in de Andreaskerk, waaronder het jaarlijkse ”Festival of Lessons and Carols” op de laatste vrijdagavond voor de Kerstdagen.Om het jaar wordt aldaar op 4 mei, na de jaarlijkse dodenherdenking een ”Requiem” ten gehore gebracht, aanvang 20.30 uur.Gestreefd wordt iedere twee jaar een Bach-cantate uit te voeren tijdens een cantate-dienst. Ook is in het verleden wel eens een Evensong uitgevoerd.

Momenteel heeft de Andreascantorij 25 leden. Iedere donderdagavond, buiten de vakanties, vinden in de prachtig klinkende Andreaskerk de wekelijkse repetitie plaats van 19.45 tot 22.00 uur. Om 20.45 uur wordt een kwartier gepauzeerd en bijgepraat met koffie of thee met vaak iets lekkers. Daarna wordt weer intensief gerepeteerd. Nieuwe zangers en zangeressen zijn altijd welkom. Kunnen omgaan met het muziekschrift maakt het zingen in de Andreascantorij nog leuker en gemakkelijker.

kleine orgel