Het koor

De Andreascantorij bestaat uit gemeenteleden van kerken in en rond Hattem. Het ensemble wordt deskundig gedirigeerd door Harm Jansen, die het koor oprichtte in 1977.

De cantorij heeft een dienende taak tijdens kerkdiensten. Het koor legt zich toe op het aanleren van onbekende en nieuwe liederen, voor en tijdens de diensten. Ook zingt het tegenstemmen en gebeden of delen daarvan. Soms wordt bij het thema van de dienst een passende compositie gezongen.

De cantorij werkt zes tot acht maal per jaar mee aan erediensten. Daarnaast vinden zelfstandige optredens plaats in de Andreaskerk, waaronder het jaarlijkse ”Festival of Lessons and Carols” op de laatste vrijdagavond voor de Kerstdagen. Om het jaar wordt na de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei een ”Requiem” ten gehore gebracht. Het koor werkt er aan om iedere twee jaar een Bach-cantate uit te voeren tijdens een cantate-dienst. Ook wordt wel eens een Choral Evensong uitgevoerd.

De Andreascantorij telt zo’n 35 leden. Iedere donderdagavond vinden in de prachtig klinkende Andreaskerk de wekelijkse repetities plaats van 19.45 tot 22.00 uur. Om 20.45 uur wordt een kwartier gepauzeerd en bijgepraat met koffie of thee met vaak iets lekkers.  Nieuwe zangers en zangeressen zijn altijd welkom. Kunnen omgaan met het muziekschrift maakt het zingen in de Andreascantorij nog leuker en gemakkelijker.

kleine orgel